رویه ارسال

خرید شما پس از بسته بندی و پردازش ارسال می گردد. وسیله ارسالی و هزینه آن با توجه به میزان ریالی و حجم بسته بندی خرید شما تعیین می گردد. زمان تحویل خرید را نیز خریداران محترم انتخاب می نمایند. زمانهای پیشنهادی برای تحویل محصولات خریداری شده بر مبنای بالاترین تاریخ سیستمی محصولات لیست خرید می باشد. برای مثال اگر سه محصول خریداری کرده اید و ارسال یکی از آنها سه روز زمان می برد، زمانی که می توانید برای تحویل محصولات خود برگزینید از روز چهارم تاریخ خرید به بعد خواهد بود. همچنین بیاد داشته باشید که بازه انتخابی شما برای تحویل یک هفته است. درصورت بروز تاخیر در تحویل، از طرف ایران هیل به شما اطلاع داده خواهد شد (با پیامک یا تماس تلفنی).

تحویل کالا در مقابل درب ورودی ساختمان و با نشان دادن کارت اعتباری معتبر انجام می شود. در صورت عدم نمایش کارت اعتباری معتبر مسئول ارسال می تواند از تحویل محصول سرباز زند. در این حالت مشتری محترم طی بازه زمانی شش روز کاری با حضور در آدرس ذکر شده ی بخش تماس با ما و یا پرداخت هزینه ارسال دوباره سفارش خود را دریافت می کند. این موضوع در مورد عدم حضور مشتری در آدرس ذکر شده طی بازه زمانی انتخاب شده توسط ایشان نیز صدق می کند.

در صورت بروز هریک از اتفاقات پاراگراف قبل و پس گذشت بازه شش روزه؛ سفارش مشتری ملغی تلقی شده و ایران هیل می تواند اقدام به فروش کالاهای سفارشی نماید. مبلغ پرداختی ایشان هم پس از هماهنگی با مشتری طی بازه 24 تا 48 ساعت به حسابشان بازگردانده می شود. همچنین در صورت بروز هرکدام از اتفاقات پاراگراف قبل ایران هیل دوبار از طریق تماس و پیامک اقدام به پیگیری و ارسال می نماید. در این حالت مشتریان گرامی موظف به همکاری با ایران هیل جهت دریافت کالای خود هستند و در صورت عدم همکاری یا پاسخگویی امکان هرگونه ادعایی را از خود سلب می نمایند.

ابتدای صفحه